The Gatehouse, Michelham Priory (Reserved)

Ref:
Date:
Location:
Photographer:
The Gatehouse, Michelham Priory (Reserved)

The Gatehouse, Michelham Priory (Reserved)

Ref:
Date:
Location:
Photographer: